91316836 - epost

Priser og vilkår 2022


Hund Døgnpris
Pensjon 1 stk: kr. 275,-.
Pensjon 2 stk: (samme eier) kr. 405,-.
3 hunder, eller fler: kr. 130,-. pr. hund
Luftetur: kr. 70,-.
Vask pr. hund før avreise: kr. 250,-.
Luftetur: kr. 80,-.


Katt Døgnpris
Pensjon 1 stk: kr. 130,-.
Pensjon 2 stk. (samme eier): kr. 220,-.
Tillegg pr. katt (samme eier): kr. 90,-. pr. katt


For andre dyr: kontakt oss.

Andre vilkår:

Vaksinasjon:
For både hunder og katter skal det fremlegges godkjent
vaksinasjonsattest som ikke er eldre enn to år gammel.
1. gangs vaksinasjon må ikke være nyere enn 14 dager!
Godt stell og god dyrehelse er noe vi legger stor vekt på,
så derfor er dette et ufravikelig krav.

Plassbestilling:
Ring oss eller send din bestilling på e-post til tovib@online.no.
Du kan også benytte vår bestillingsskjema.

Våre åpningstider:
08.00 - 19.00 alle dager i året.